Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Παράταση επιβολής του μέτρου περί της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργία των ΑΕΙ 17 Απριλίου 2020 787
Δηλώσεις - διανομή συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020 14 Απριλίου 2020 618
Νέα διαδικασία δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 14 Απριλίου 2020 497
Τροποποίηση Ακαδημαϊκού ημερολογίου κατά τις διακοπές του Πάσχα 13 Απριλίου 2020 700
Διαδικασία διανομής διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 10 Απριλίου 2020 669
Διαβίβαση της με αριθ. Δ1α/ΓΠ./οικ. 20021/21.03.2020 ΚΥΑ 31 Μαρτίου 2020 718
Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης μαθήματος διδακτορικού κύκλου σπουδών 21 Μαρτίου 2020 1418
Πρόγραμμα μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου και οδηγίες για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (Τελευταία ενημέρωση 22/03/2020) 21 Μαρτίου 2020 2985
Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β΄783) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών 18 Μαρτίου 2020 1115
Ανακοίνωση της ΕΓΒΕ σχετικά με το 23ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 17 Μαρτίου 2020 1160