Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές 05 Οκτωβρίου 2023 346
Παράταση για την υποβολή αίτησης σίτισης από φοιτητές/τριες που φοιτούν στο Β΄έτος έως και επί πτυχίω 05 Οκτωβρίου 2023 418
Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης στέγασης των φοιτητών/τριών του ΔΠΘ που φοιτούν στο Α΄έτος 05 Οκτωβρίου 2023 505
Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης σίτισης από τους/τις φοιτητές/τριες του Δ.Π.Θ. που φοιτούν στο Α' έτος 04 Οκτωβρίου 2023 1060
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη φοιτητών στη συνέλευση ΣΕΦΑΑ (ΑΔΑ: ΨΒΑΕ46ΨΖΥ1-0ΚΙ) 04 Οκτωβρίου 2023 327
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 04 Οκτωβρίου 2023 227
Εγγραφές των Εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων Αποφοίτων Ξένων Λυκείων του Εξωτερικού, ακ. έτους 2023-24 04 Οκτωβρίου 2023 206
Διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων 03 Οκτωβρίου 2023 2073
Παράταση της διαδικασίας ολοκλήρωσης εγγραφών (2ο στάδιο) πρωτοετών στο Δ.Π.Θ. έως και Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 02 Οκτωβρίου 2023 497
Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω της διεξαγωγής Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών 02 Οκτωβρίου 2023 884