Ανακοίνωση για την εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021

Pin It

Σας ενημερώνουμε οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων κατά την εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 θα διεξαχθούν με την εξ αποστάσεως εξέταση.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν αποδεχόμενοι το πλαίσιο που τις διέπει.

Λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης:  Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 

H δήλωση αποδοχής γίνεται αποκλειστικά μέσα από τη νέα σελίδα https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση > Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί στους φοιτητές/τριες με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Σχετικά συνημμένα:

Επιπλέον στους παρακάτω σύνδεσμους μπορείτε να δείτε:

  1. Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/images/files/department/internal_rule.pdf
  2. Κανονισμοί Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών: http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/index.php/el/pstudies/npms