Νέα ώρα διεξαγωγής των μαθημάτων κατεύθυνσης: Ν334-ΝΤ στην Υγεία & Ν327-Ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην κινητική έκφραση

Pin It

Ειδικότητα: Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή-Δραστηριότητα
Μάθημα: Ν334-Νέες Τεχνολογίες στην Υγεία
Νέα ώρα μαθήματος: Τρίτη, 09.55 - 11.25

Κατεύθυνση: Αθλητική Αναψυχή & Χορός

  1. Ειδικότητα: Αθλητικός Τουρισμός & Αναψυχή
    Μάθημα: Ν327-Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Κινητική Έκφραση
    Νέα ώρα μαθήματος: Τρίτη, 15.10 - 16.40
  2. Ειδικότητα: Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί
    Μάθημα: Ν327-Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Κινητική Έκφραση
    Νέα ώρα μαθήματος: Τρίτη, 16.50 - 18.20

Οι αλλαγές έχουν υλοποιηθεί και στο: Πρόγραμμα μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Τελευταία ενημέρωση 14/02/2020).