Πρόγραμμα μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Τελευταία ενημέρωση 20/02/2020)

Pin It

Για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Μαθήματα Β' Εξαμήνου (PDF: 364Kb, Τελευταία ενημέρωση 11/02/2020).
  2. Μαθήματα Δ' Εξαμήνου (PDF: 453Kb, Τελευταία ενημέρωση 20/02/2020).
  3. Μαθήματα Επιλογής Δ' Εξαμήνου (PDF: 387Kb, Τελευταία ενημέρωση 14/02/2020).
  4. Μαθήματα ΣΤ' Εξαμήνου (PDF: 360Kb, Τελευταία ενημέρωση 14/02/2020).
  5. Μαθήματα Επιλογής ΣΤ' & Η' Εξαμήνου (PDF: 526Kb, Τελευταία ενημέρωση 14/02/2020).
  6. Μαθήματα Η' Εξαμήνου (PDF: 407Kb, Τελευταία ενημέρωση 14/02/2020).