Τομέας «Οργάνωση Αθλητισμού - Σχολική Φυσική Αγωγή - Αναψυχή»

Pin It

90432379Ο Τομέας Οργάνωσης Αθλητισμού – Σχολικής Φυσικής Αγωγής- Αναψυχής καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Μαζικός Αθλητισμός και Αναψυχή, Κοινωνιολογία στα Σπορ, Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού, Παιδαγωγικές Επιστήμες, Η φυσική Αγωγή στην Εκπαίδευση, Διδακτική και Μεθοδολογία της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κινητική Αγωγή, Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό, Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, Ψυχολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Φιλοσοφία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.


Τομεάρχης

Μπεμπέτσος Ευάγγελος, Καθηγητής


Μέλη

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 1. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Καθηγητής
 2. Δέρρη Βασιλική, Καθηγήτρια
 3. Κουρτέσης Θωμάς, Καθηγητής
 4. Κώστα Γεώργιος, Καθηγητής
 5. Λάιος Αθανάσιος, Καθηγητής
 6. Μιχαλοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια
 7. Βερναδάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 8. Γαργαλιάνος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 9. Γουλιμάρης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 10. Ματσούκα Ουρανία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 11. Τσίτσκαρη Έφη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 12. Φιλίππου Φίλιππος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 13. Κούλη Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 14. Υφαντίδου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

ΜΕΛΗ Ε.Ε.ΔΙ.Π.

 1. Εμμανουηλίδου Κυριακούλα
 2. Κουφού Νεραντζούλα
 3. Τριγώνης Ιωάννης

Γραμματέας: Αρχοντίδου Κορίνα