Γενικές πληροφορίες

42-25822038Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 με το Νομοθετικό Διάταγμα υπ' αριθ. 87 της 27 Ιουλίου 1973, και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975. Ονομάστηκε «Δημοκρίτειο» προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου Δημόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα της Θράκης.

Η διοίκηση του Δ.Π.Θ. έχει ως έδρα την Κομοτηνή, πρωτεύουσα της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν σήμερα δύο Σχολές και δεκαοκτώ Τμήματα κατανεμημένα σε τέσσερις πόλεις – επτά στην Κομοτηνή, πέντε στην Ξάνθη, τέσσερα στην Αλεξανδρούπολη και δύο στην Ορεστιάδα όπου συνολικά φοιτούν περίπου 19.000 φοιτητές.

Το Δ.Π.Θ. διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εθνικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής της Θράκης. Με το υψηλό επίπεδο των σπουδών, την ποιότητα διδασκαλίας και το επίπεδο έρευνας του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), έχει εξασφαλίσει μια θέση μεταξύ των καλύτερων Ελληνικών Α.Ε.Ι.