Γραφείο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

Pin It

Επιτροπή εκπαιδευτικών θεμάτων

Οι ενέργειες της Επιτροπής εκπαιδευτικών θεμάτων είναι οι εξής:

 • Σύνταξη προγράμματος μαθημάτων, εξετάσεων και επιτηρήσεων
 • Διεκπεραίωση προβλημάτων εκπαιδευτικής κατεύθυνσης.
 • Σύνταξη Οδηγού Σπουδών Τμήματος
 • Σύνταξη εσωτερικών κανονισμών προγράμματος σπουδών

Επιτροπή αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών

Οι ενέργειες της Επιτροπής αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών είναι οι εξής:

 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
 • Αξιολόγηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιτροπή ενημέρωσης και συμβουλευτικής

Οι ενέργειες της Επιτροπής ενημέρωσης και συμβουλευτικής είναι οι εξής:

 • Ενημέρωση – εξυπηρέτηση φοιτητών σε θέματα καθημερινότητας
 • Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών
 • Ημερίδες ενημέρωσης διδασκόντων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων φοιτητών
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής