Υποβολή ένστασης

Pin It

Φοιτητής που θεωρεί ότι με κάποιο τρόπο αδικήθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορεί να υποβάλλει έγγραφη ένσταση είτε:

  • α) στον επιτηρητή κατά τη διάρκεια της εξέτασης, είτε
  • β) στη Γραμματεία του Τμήματος μία εργάσιμη ημέρα μετά την εξέταση.

Οι ενστάσεις ελέγχονται από τη ΓΣ του Τμήματος μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου και οπωσδήποτε πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.