Ακύρωση της εξέτασης

Pin It

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διαρροής των θεμάτων και μετά από απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ο υπεύθυνος καθηγητής μπορεί να ακυρώσει την εξέταση.

Η ΓΣ, του Τμήματος αποφαίνεται για την ανάγκη διεξαγωγής νέας εξέτασης.