Διακοπή της εξέτασης

Pin It

Διακοπή της εξέτασης μπορεί να γίνει μόνο για λόγους ανώτερης βίας πχ διακοπή ρεύματος που είχε σαν αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η συνέχιση της εξέτασης κλπ.

Η διακοπή μπορεί να γίνει με απόφαση του υπεύθυνου εξεταστή.

Στην περίπτωση αυτή η εξέταση ακυρώνεται και ορίζεται από τον υπεύθυνο εξεταστή σε συνεργασία με τη Γραμματεία, επαναληπτική εξέταση αμέσως μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου για όσους δεν παρέδωσαν το γραπτό τους.