Αλλαγή στις διατάξεις του κανονισμού

Pin It

Αλλαγή στις διατάξεις του κανονισμού μπορεί να γίνει μετά από σχετική πρόταση καθηγητή στον Τομέα όπου ανήκει και από τη Γραμματεία και το Σύλλογο Φοιτητών στη ΓΣ του Τμήματος, η οποία είναι και το αρμόδιο όργανο να αποφασίζει σχετικά.