Υποχρεώσεις των φοιτητών ως εξεταζόμενων

Pin It

Για τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι εξεταζόμενοι φοιτητές οφείλουν να:

  • έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα,
  • σέβονται τον παρόντα κανονισμό και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενόχληση προς τους άλλους εξεταζόμενους,
  • ακολουθούν τις υποδείξεις των επιτηρητών,
  • μη φέρνουν στο χώρο της εξέτασης καφέδες, αναψυκτικά, κλπ.,
  • μην καπνίζουν,
  • μη χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο, το οποίο πρέπει να απενεργοποιούν πριν από την είσοδό τους στο χώρο εξέτασης.