Κατεύθυνση: Αθλητική Αναψυχή και Χορός

Pin It

Οι στόχοι της κατεύθυνσης περιλαμβάνουν την απόκτηση από τους φοιτητές ευρείας βάσης γνώσεων και εμπειριών σε θέματα αθλητικής αναψυχής και χορού. Συγκεκριμένα η κατεύθυνση επικεντρώνεται σε θέματα οργάνωσης και εφαρμογής προγραμμάτων άσκησης για όλους, προγραμμάτων κινητικής αναψυχής και ελληνικών παραδοσιακών χορών. Παράλληλο στόχο αποτελεί η απόκτηση δεξιοτήτων για τη συνεχή αναζήτηση γνώσεων και την επίδειξη ηγετικής ικανότητας σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης αυτής θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις επαγγελματικές και κοινωνικές προκλήσεις που υπάρχουν στο χώρο της αναψυχής και του χορού. Αναλυτικότερα, μέσα από τα πρακτικά και θεωρητικά μαθήματα της κατεύθυνσης οι φοιτητές θα γνωρίσουν το ελληνικό χορευτικό ρεπερτόριο και τις δραστηριότητες αναψυχής και των σπορ περιπέτειας. Θα αποκομίσουν γνώσεις σχετικές με το ρόλο του δασκάλου χορού, τις μεθόδους διδασκαλίας και έρευνας, την οργάνωση χορευτικών εκδηλώσεων και τον τρόπο λειτουργίας των πολιτιστικών φορέων, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ιστορική εξέλιξη του χορού, την σχέση μουσικής και χορού, τις χορευτικές παραστάσεις, την μη λεκτική επικοινωνία, την αισθητική και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την λειτουργία προγραμμάτων εργασιακού αθλητισμού, την εφαρμογή ανιμασιόν σε ξενοδοχεία και σε εταιρίες υπαιθρίων δραστηριοτήτων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κατεύθυνσης παρέχει στον απόφοιτο τις κατάλληλες χορευτικές γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις τόσο του εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) όσο και των πολιτιστικών φορέων που αναπτύσσουν χορευτικές δραστηριότητες. Παράλληλα οι πτυχιούχοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας ως μέσο διατήρησης της υγείας, θα μάθουν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα παρέμβασης (εκπαιδευτικά, αναψυχής, φυσικής δραστηριότητας, χορού) με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, θα γνωρίζουν να συνεργάζονται με φορείς βοηθώντας στην ενημέρωση για θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των προγραμμάτων διαφορετικών ηλικιών και θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες μάθησης με στόχο τη δια βίου εκπαίδευση τους.

Σκοποί Ειδικοτήτων Κατεύθυνσης: Αθλητική Αναψυχή και Χορός

1. Αθλητικός τουρισμός και αναψυχή
Σκοπός αυτής της ειδικότητας είναι οι φοιτητές/τριες να έρθουν σε επαφή με την επιστήμη της αθλητικής αναψυχής. Μέσω των θεωρητικών διαλέξεων να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για την θεωρία του Ελεύθερου χρόνου, την οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής και τις νέες τάσεις στον χώρο της άθλησης στην σύγχρονη κοινωνία. Μέσω των πρακτικών μαθημάτων οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στο να υλοποιούν κινητικά προγράμματα αναψυχής και αθλητικές δραστηριότητες σε δήμους και στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού, σε αθλητικές κατασκηνώσεις, σε εταιρίες υπαιθρίων δραστηριοτήτων, σε προγράμματα εργασιακού αθλητισμού, σε ξενοδοχεία ως Animators, σε γυμναστήρια και σε άτομα τρίτης ηλικίας.

2. Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί
Σκοπός της ειδικότητας είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την σωστή τεχνική των κινήσεων των ελληνικών παραδοσιακών χορών, η αξιοποίηση της δομικής ανάλυσης, η γνώση της ειδικής μεθοδολογίας εκμάθησης τους και η γνώση των επιμέρους ικανοτήτων που πρέπει να βελτιωθούν για την αρτιότερη πρακτική εκτέλεσή τους. Επιπλέον, οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με την αισθητική και υφολογική διάσταση του χορού και το σχεδιασμό χορογραφιών με απώτερο στόχο την παρουσίαση των ελληνικών παραδοσιακών χορών επί σκηνής και οθόνης.