Κατεύθυνση: Άσκηση για Ειδικούς Πληθυσμούς

Pin It

Οι στόχοι της κατεύθυνσης/εξειδίκευσης άσκηση για ειδικούς πληθυσμούς περιλαμβάνουν την:

  • Απόκτηση γνώσεων σχετικά με παθήσεις του καρδιαγγειακού, μεταβολικού, αναπνευστικού και μυοσκελετικού συστήματος (αίτια – συμπτώματα – δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης μέσω προγραμμάτων άσκησης).
  • Εκμάθηση τεχνικών και μεθόδων πρόληψης και αποκατάστασης των παθήσεων αυτών.
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων άσκησης με στόχο την πρόληψη τέτοιων παθήσεων αλλά και παρέμβασης - αποκατάστασης στην πράξη.
  • Απόκτηση γνώσεων & εμπειριών σχετικές με τις ατομικές διαφορές που δημιουργούν διάφορα αναπτυξιακά ή επίκτητα κινητικά, γνωστικά και συναισθηματικά προβλήματα, με σκοπό την τροποποιημένη και προσαρμοσμένη εφαρμογή της φυσικής δραστηριότητας και της άθλησης.
  • Εκμάθηση μεθόδων αξιολόγησης της κινητικής ικανότητας και παραμέτρων φυσικής κατάστασης σε διάφορες κατηγορίες ειδικών πληθυσμών.
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων άσκησης με στόχο τη βελτίωση της κινητικής ικανότητας και των παραμέτρων φυσικής κατάστασης σε ειδικούς πληθυσμούς.

Σκοποί Ειδικοτήτων Κατεύθυνσης: Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς

1. Προπόνηση αποκατάστασης σε μυοσκελετικές κακώσεις και παθήσεις

Σκοπός της ειδικότητας είναι να διδάξει στους φοιτητές τις συχνότερες μυοσκελετικές κακώσεις και παθήσεις που απασχολούν τους αθλητές αλλά και την πλειοψηφία του γενικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα αναλύονται τρόποι πρόληψης αυτών των τραυματισμών, ο μηχανισμός πρόκλησής τους, τα αίτια που τους προκαλούν, τα συμπτώματα που τους συνοδεύουν και τέλος, οι τρόποι αντιμετώπισης από τους ειδικούς της ομάδας αποκατάστασης και ειδικότερα από τον προπονητή αποκατάστασης. Πιο αναλυτικά οι φοιτητές στα πλαίσια της ειδικότητας αυτής μαθαίνουν πώς να αξιολογούν τον τραυματισμένο αθλητή, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα επανένταξής του στην αθλητική δραστηριότητα και πως αυτό το πρόγραμμα διαφοροποιείται όταν εφαρμόζεται στο γενικό πληθυσμό.

2. Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή – Δραστηριότητα
Σκοπός της ειδικότητας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τα οφέλη και τις προσαρμογές που προκαλούνται από την άσκηση σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και σε άτομα με αναπηρίες. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι βασικότερες παθήσεις του καρδιαγγειακού, μεταβολικού και μυοσκελετικού συστήματος και πως αυτές αντιμετωπίζονται με εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης. Αναλυτική αναφορά γίνεται επίσης στα χαρακτηριστικά και τη φύση ειδικών παθήσεων όπως είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας, ο καρκίνος, ή παθήσεις του νωτιαίου μυελού, η ασθένεια του Πάρκινσον κ.λ.π.