Γραφείο Εκδόσεων και Δημοσιότητας

Pin It

Επιτροπή περιοδικών εκδόσεων

Οι ενέργειες της Επιτροπής Περιοδικών εκδόσεων είναι οι εξής:

  • Έκδοση έντυπου επιστημονικού περιοδικού
  • Έκδοση ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού
  • Λοιπές περιοδικές εκδόσεις

Επιτροπή επιστημονικών διατριβών

Οι ενέργειες της Επιτροπής Επιστημονικών Διατριβών είναι οι εξής:

  • Έλεγχος διπλωματικών εργασιών
  • Έλεγχος μεταπτυχιακών διατριβών
  • Έλεγχος διδακτορικών διατριβών

Επιτροπή προβολής και δημοσιότητας

Οι ενέργειες της Επιτροπής Προβολής και Δημοσιότητας είναι οι εξής:

  • Έκδοση ηλεκτρονικού δελτίου πληροφόρησης αποφοίτων (newsletter)
  • Έκδοση δελτίων τύπου