Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Στέγαση - σίτιση 2013-14 (υποβολή δικαιολογητικών) 17 Μαϊος 2013 4030
Μείωση κομίστρου στις υπεραστικές μετακινήσεις των φοιτητών 16 Μαϊος 2013 2993
Τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 10 Μαϊος 2013 2696
Ταυτοποίηση φοιτητών κατά την παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων 23 Απριλίου 2013 2729
Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «βιοχημεία της άσκησης» 23 Απριλίου 2013 2414
Υποτροφία σε προπτυχιακό φοιτητή για παρακολούθηση σεμιναρίου ASEM για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε τροπικά οικοσυστήματα στο Brunei Darussalam 11 Απριλίου 2013 2369
Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης της βαθμίδας του Επ. Καθηγητή του Τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη Φ.Α.» 11 Απριλίου 2013 2750
Μεταφορά θέσεων επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2011-2012 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 10 Απριλίου 2013 2728
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ΔΕΠ (2) 02 Απριλίου 2013 2404
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ΔΕΠ (1) 02 Απριλίου 2013 2250