Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Εξεταστική Ιουνίου 2015 22 Μαϊος 2015 2341
Επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν τη φοιτητική ιδιότητα 22 Μαϊος 2015 2145
Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή 1ης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Προπονητική με Έμφαση στην Ανάλυση της Τεχνικής των Αθλητικών Κινήσεων» 21 Μαϊος 2015 1759
Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή 1ης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοκινητική» 21 Μαϊος 2015 1803
Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή 1ης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μεθοδική Διδακτική στη Φυσική Αγωγή με Έμφαση στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση» 21 Μαϊος 2015 1856
Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Αν. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στον Αθλητισμό με Έμφαση στην Αντιπτέριση» 21 Μαϊος 2015 1861
Διαγωνισμός και Υποτροφίες 15 Μαϊος 2015 2077
Υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση και σίτιση φοιτητών του Δ.Π.Θ., 2015-16 07 Μαϊος 2015 2280
Μη φορολόγηση υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 07 Μαϊος 2015 2134
Ορισμοί αξιολογητών για την πλήρωση θέσεων Καθηγητή 04 Μαϊος 2015 1927