Υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής επιτυχόντων μεταφοράς θέσης

Pin It

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από την Πέμπτη 18/7/2013 έως και την Τετάρτη 31/7/2013, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής επιτυχόντων μεταφοράς θέσης, PDF: 152Kb).