Επανεγγραφή / νέα εγγραφή των πολύτεκνων επιτυχόντων του έτους 2011

Pin It

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η με αριθμ. Φ.253/84153α/Β6/2013 (ΦΕΚ 1665 τ. Β’) Υπουργική Απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου 4142/2013 (ΦΕΚ 83 Α΄) και στον οποίο συμπεριλαμβάνεται διάταξη που αφορά τους πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων που συμμετείχαν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του έτους 2011, οι οποίοι βάσει της βαθμολογίας τους ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι οποίοι είτε δεν δήλωσαν, ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο, είτε δήλωσαν και οι Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) δεν τους ενέγραψαν ή τους διέγραψαν, επειδή δεν πληρούσαν τα κριτήρια του τότε ισχύοντος νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το δελτίου τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (PDF: 148Kb).

Για τα δύο υποδείγματα που χρειάζονται στα δικαιολογητικά κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

  1. Αίτηση-Δήλωση εγγραφής/ επανεγγραφής (DOC: 30Kb).
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου (DOC: 50Kb).