Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Ιωαννίδη Διονύσιου, Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Pin It

1. Παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας 
«Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας του Nintendo Wii Fit ως μέσο Εξάσκησης της Ισορροπίας σε Σύγκριση με ένα Παραδοσιακό Πρόγραμμα Εξάσκησης της Ισορροπίας»
του Ιωαννίδη Διονύσιου

1ος Επιβλέπων: Βερναδάκης Νικόλαος, Λέκτορας
2η Επιβλέπουσα: Γιοφτσίδου Ασημένια, Λέκτορας
3ος Επιβλέπων: Αντωνίου Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ, & ΏΡΑ: 17.00 στην ΑΙΘΟΥΣΑ: Τηλεδιάσκεψης Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. ΚΟΜΟΤΗΝΗ