Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Προπονησιολογία στην Καλαθοσφαίριση»

Pin It

Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή του τομέα Προπονητικής με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Προπονησιολογία στην Καλαθοσφαίριση»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης:  1000/17-11-2011  τ.Γ΄

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ: Αριθ συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ.   163/7-3-2012

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ημερομηνία συνεδρίασης εκλεκτορικού σώματος:  1/27-3-2012

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Κατατέθηκε στις  9-5-2012

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και του Σώματος των Εκλεκτόρων:
Αριθ. Συνεδρίασης:  427/29-5-2012

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ:  10
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ:  10