Ημερομηνίες δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2011-12

Pin It

Κατόπιν απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης ορίζονται οι ημερομηνίες λήξης δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων ως εξής:

Ημερομηνία λήξης των δηλώσεων: η 23η Μαΐου 2012 

Ημερομηνία λήξης διανομής: η 6η Ιουνίου 2012

 
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου στο τηλέφωνο 210-7722100.