Κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13

Pin It

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην αριθ. 65/8-5-2012  συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη του: το άρθρο 26 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 τ.Α΄), το άρθρο 15 του Ν. 3404/2005 (260 τ.Α΄), την αριθ. Φ.2/63260/Β3/15-6-2007 Υ.Α., την αριθ. Φ2/121871/05 Υ.Α.  (ΦΕΚ 1517 τ.Β΄), την αριθ. Φ2/125186/Β3/22-11-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 1758 τ.Β΄), αποφάσισε οι κατατάξεις για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 να γίνουν κατόπιν εξετάσεων και όρισε τις κατατακτήριες εξετάσεις ως εξής:

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι και ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (ποσοστό 4% επί των εισακτέων) ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Γ'

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
2. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
3. ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (6kg άνδρες,4Kg γυναίκες) 
4. ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
5. ΔΡΟΜΟΣ (400μ.  άνδρες,  200μ. γυναίκες) ή ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50μ. ελεύθερο

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  Τ.Ε.Ι (ποσοστό 5% επί των εισακτέων) ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Γ'

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
2. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
3. ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (6kg άνδρες,4Kg γυναίκες) 
4. ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
5. ΔΡΟΜΟΣ (400μ.  άνδρες,  200μ. γυναίκες) ή ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50μ. ελεύθερο

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (ποσοστό 2% επί των εισακτέων) - ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Γ'

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
2. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
3. ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (6kg άνδρες,4Kg γυναίκες) 
4. ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
5. ΔΡΟΜΟΣ (400μ.  άνδρες,  200μ. γυναίκες) ή ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50μ. ελεύθερο

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

- Η Χημική Σύσταση του Σώματος

- Η Δομή των Κυττάρων:
Μεμβράνες. Κυτταρικά Οργανίδια. Mιτοχόνδρια

- Γενικά περί αίματος: Ερυθροκύτταρα. Αιμοσφαιρίνη. Πλάσμα του αίματος-Συστατικά του- Πύξη του αίματος

- Δραστηριότητα Πρωτεϊνών και Κυτταρικός Μεταβολισμός:
'Ενζυμα και Χημική Ενέργεια. Ρύθμιση Ενζυμικών Αντιδράσεων. Πολυενζυμικές Μεταβολικές Οδοί. Τριφωσφορική αδενοσύνη(ΑΤP).
Μεταβολικές Οδοί. Κυτταρικοί Μηχανισμοί Μεταφοράς Ενέργειας. Μεταβολισμός Υδατανθράκων- Λιπών- Πρωτεϊνών.

- Η Διακίνηση των Μορίων μέσω των Μεμβρανών:
Διάχυση. Συστήματα διαμεσολαβούμενης μεταφοράς. 'Οσμωση. Ενδοκυττάρωση  και Εξωκυττάρωση.

- Μηχανισμοί Ελέγχου από το Νευρικό Σύστημα:
Νευρικός ιστός
Δυναμικά μεμβράνης
Συνάψεις
Δομή του Νευρικού συστήματος

- Μυς
Σκελετικός Μυς (Δομή. Μοριακοί μηχανισμοί συστολής. Μηχανική συστολής απλής ίνας. Ενεργειακός μηχανισμός σκελετικού μυός. Τύποι σκελετικών μυϊκών ινών).

- 'Ελεγχος κίνησης του σώματος

- Κυκλοφορία:
Καρδιακός μυς. Συντονισμός καρδιακού παλμού. Μηχανικά φαινόμενα καρδιακού κύκλου. Καρδιακή παροχή. Μέτρηση της καρδιακής λειτουργίας. Αρτηρίες. Αρτηρίδια. Τριχοειδή. Φλέβες. Αντανακλαστικά τασεοαισθητήρων. 'Ογκος αίματος και μακροπρόθεσμη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. 'Ασκηση και μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου.

- Αναπνοή:
Οργάνωση του αναπνευστικού συστήματος. Αερισμός και Μηχανική των πνευμόνων. Ανταλλαγή των αερίων στις κυψελίδες και τους ιστούς. Μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα. Μεταφορά του διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. 'Ελεγχος της αναπνοής.

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α.  ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ
- Γενικές γνώσεις του ερειστικού ιστού
- Γενικές γνώσεις περί της μορφολογίας της κατασκευής της διαπλάσεως και της λειτουργίας των οστών.
- Αδρά περιγραφή των οστών του ανθρώπινου σκελετού
- Γενικές γνώσεις περί του κρανίου, της σπονδυλικής στήλης, του θώρακος και της πυέλου

Β.  ΑΡΘΡΟΛΟΓΙΑ
- Γενικές γνώσεις περί των διαρθρώσεων και συναρθρώσεων
- Γενικές γνώσεις περί της διαμορφώσεως και της λειτουργίας των αρθρώσεων του σκελετού (αρθρώσεις κεφαλής σπονδυλικής στήλης θώρακος, άνω και κάτω άκρων, περιγραφή των κινήσεων των αρθρώσεων και κινούντες μύες)

Γ.   ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- Γενικές γνώσεις περί της μορφολογίας της κατασκευής και της λειτουργίας των γραμμωτών μυών
- Μύες του σώματος κατά χώρες (κεφαλής, τραχήλου, θώρακος, κοιλιάς, άνω και κάτω άκρων)
- Ενέργεια κάθε μυός κατά τις κινήσεις του σώματος και των μελών αυτού

Δ. ΣΠΛΑΧΝΟΛΟΓΙΑ
- Αδρά περιγραφή από απόψεως μορφής θέσεως και λειτουργίας των οργάνων του πεπτικού-αναπνευστικού και ουροποιογεννητικού συστήματος.

Ε. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- Αδρά περιγραφή της καρδιάς, των αρτηριών των φλεβών, των τριχοειδών αγγείων και λεμφαγγείων

ΣΤ. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- Αδρά περιγραφή του εγκεφάλου του νωταίου μυελού των εγκεφαλικών και νωτιαίων νεύρων