Εκλεκτορικό σώμα για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Απόκτηση δεξιοτήτων στη φυσική δραστηριότητα και στον αθλητισμό»

Pin It

Εκλεκτορικό σώμα για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή του τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής με γνωστικό αντικείμενο «Απόκτηση δεξιοτήτων στη φυσική δραστηριότητα και στον αθλητισμό»

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης  συνεδρίαση αριθ. 164/9-5-2012(άρθρο 24 παρ.1 του Ν. 3549/2007 και άρθρο 1 της Υ.Α. 38913/Β1/2007, άρθρο 77  παρ.2 του Ν.4009/2011)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α) ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
1. Γκοδόλιας Γεώργιος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητιατρική με έμφαση στους Τραυματισμούς και τις Παθήσεις του κινητικού συστήματος» (ΦΕΚ 92/23-5-95)
2. Λάϊος Αθανάσιος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Προπονησιολογία με ειδίκευση στην Καλαθοσφαίριση»  (ΦΕΚ 382/22-4-08)
3. Μάντης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Αντισφαίριση» (ΦΕΚ 1206/20-12-2010)
4. Μαυρομμάτης Γεώργιος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Δεδομένων στη Φυσική Αγωγή  με έμφαση στη Βιοκινητική» (ΦΕΚ 154/21-6-00)
5. Τοκμακίδης Σάββας, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση στην Εργοφυσιολογία» (ΦΕΚ 81/17-4-02)

Β) ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΛΛΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ
6. Γρούϊος Γεώργιος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Κινητική Συμπεριφορά» (ΦΕΚ 221/3-4-07 τ.Γ)
7. Θεοδωράκης Ιωάννης, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Ψυχολογία» (ΦΕΚ 149/9-7-2002 τ.ΝΠΔΔ)
8. Κέλλης Σπυρίδων, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική» (ΦΕΚ 67/30-3-01 τ.ΝΠΔΔ)
9. Μουντάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων» (ΦΕΚ 1276/31.12.10 Γ΄)
10. Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Ψυχολογία» (ΦΕΚ 618/4-7-2008 τ.Γ)
11. Τσορμπατζούδης Χρήστος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές» (ΦΕΚ 619/4-7-2008 τ.Γ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1. Τζιωρτζής Σταύρος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης» (ΦΕΚ 16/26-1-05 τ.ΝΠΔΔ)
2. Χατζηχαριστός Δημήτριος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Παιδαγωγική» (ΦΕΚ 71/30-4-1999 τ. ΝΠΔΔ)
3. Δογάνης Γεώργιος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Αθλητική Ψυχολογία» (ΦΕΚ 238/11-8-06 τ.ΝΠΔΔ)
4. Μαριδάκη-Κασσωτάκη Αικατερίνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική Ψυχολογία με έμφαση στις Μαθησιακές και Γνωσιακές λειτουργίες (ΦΕΚ 172/5-3-09 τ.Γ)
5. Ζάκας Αθανάσιος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική Αθλοπαιδιών» (ΦΕΚ 307/10-4-08 τ.Γ)
6. Κοτζαμανίδης Χρήστος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική με έμφαση στο Νευρομυϊκό ΄Ελεγχο» (ΦΕΚ 397/30-4-08 τ.Γ)
7. Ζαφειροπούλου Μαρία, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής ηλικίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία:Ανάλυση της συμπεριφοράς και μάθηση» (ΦΕΚ 1049/17-12-07 τ.Γ)