Εκλεκτορικό σώμα για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική αναψυχή»

Pin It

Εκλεκτορικό σώμα για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή του τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική αναψυχή»

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης  συνεδρίαση αριθ. 164/9-5-2012(άρθρο 24 παρ.1 του Ν. 3549/2007 και άρθρο 1 της Υ.Α. 38913/Β1/2007, άρθρο 77  παρ.2 του Ν.4009/2011 )

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α) ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
1. Γκοδόλιας Γεώργιος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητιατρική με έμφαση στους Τραυματισμούς και τις Παθήσεις του κινητικού συστήματος» (ΦΕΚ 92/23-5-95)
2. Λάϊος Αθανάσιος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Προπονησιολογία με ειδίκευση στην Καλαθοσφαίριση»  (ΦΕΚ 382/22-4-08)
3. Μάντης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Αντισφαίριση» (ΦΕΚ 1206/20-12-2010)
4. Μαυρομμάτης Γεώργιος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Δεδομένων στη Φυσική Αγωγή  με έμφαση στη Βιοκινητική» (ΦΕΚ 154/21-6-00)
5. Τοκμακίδης Σάββας, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση στην Εργοφυσιολογία» (ΦΕΚ 81/17-4-02)

Β) ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΛΛΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ
6. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμικές Διαστάσεις του Ολυμπισμού» (ΦΕΚ 1141/30-11-10 τ.Γ)
7. Δογάνης Γεώργιος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Αθλητική Ψυχολογία» (ΦΕΚ 238/11-8-06 τ.ΝΠΔΔ)
8. Θεοδωράκης Ιωάννης, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Ψυχολογία» (ΦΕΚ 149/9-7-2002 τ.ΝΠΔΔ)
9. Κουστέλιος Αθανάσιος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση-Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής» (ΦΕΚ 1052/2-11-10 τ. Γ όπως διορθώθηκε με 111/17.11.10 τ.Γ))
10. Κριεμάδης Αθανάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγικός Σχεδιασμός Αθλητικών Οργανισμών»  (ΦΕΚ 48/1-2-11 τ.Γ΄)
11. Μουντάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων» (ΦΕΚ 1276/31.12.10 Γ΄)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1. Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Ψυχολογία» (ΦΕΚ 618/4-7-2008 τ.Γ)
2. Τσορμπατζούδης Χρήστος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές» (ΦΕΚ 619/4-7-2008 τ.Γ)
3. Γρούϊος Γεώργιος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Κινητική Συμπεριφορά» (ΦΕΚ 221/3-4-07 τ.Γ)
4. Ζωγράφου Μαγδαληνή, Καθηγήτρια του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός-Εθνοχορολογία» (ΦΕΚ 341/23-5-07 τ.Γ)
5. Κουτσούκη Δήμητρα, Καθηγήτρια του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Φυσική Αγωγή» (ΦΕΚ 18/3-2-99 τ.Γ)
6. Χατζηχαριστός Δημήτριος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Παιδαγωγική» (ΦΕΚ 71/30-4-1999 τ. ΝΠΔΔ)