Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση Τομέων του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.

Pin It

Για να δείτε τις "Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση Τομέων του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.", παρακαλώ κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία: