Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.

Pin It

Για να δείτε την "Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.", παρακαλώ κάντε κλικ εδώ (.pdf: 216Kb).