Πληροφοριακό υλικό για τη δράση "Σπουδά...ζω" της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Pin It

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την «Παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές – φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας», παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.