Διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων

Pin It

Για τη χορήγηση βεβαιώσεων οι φοιτητές/τριες εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://students.duth.gr με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του Ιδρυματικού λογαριασμού τους ακολουθώντας τα βήματα:  Εξυπηρέτηση  - Αιτήσεις - Νέα Αίτηση.
 
Η βεβαίωση αποστέλλεται στο πανεπιστημιακό email των φοιτητών εντός των αμέσως επόμενων ημερών. Η πρόσβαση στο πανεπιστημιακό email γίνεται με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης και μεταβαίνοντας στην παρακάτω διεύθυνση: http://ermis.duth.gr