Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω της διεξαγωγής Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών

Pin It

Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι στις 8 Οκτωβρίου 2023 θα διεξαχθούν Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές και στις 15 Οκτωβρίου 2023 επαναληπτικές εκλογές, οπότε κρίνεται αναγκαία η αναστολή του εκπαιδευτικού έργου και ύστερα από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε, λόγω των εκλογών που θα διεξαχθούν, την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου από την Παρασκευή 6 έως και την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 και από την Παρασκευή 13 έως και την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Φώτιος Μάρης