Πρόγραμμα μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (Τελευταία ενημέρωση 01/10/2023)

Pin It

Για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Χειμερινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Μαθήματα Α' έτους (PDF: 683Kb), (Τελευταία ενημέρωση 01/10/2023).
  2. Μαθήματα Γ' εξαμήνου - Τμήματα (PDF: 696Kb), (Τελευταία ενημέρωση 01/10/2023).
  3. Μαθήματα Επιλογής Γ' εξαμήνου (PDF: 388Kb), (Τελευταία ενημέρωση 01/10/2023).
  4. Μαθήματα Ε' Εξαμήνου - Ειδικότητες (PDF: 761Kb), (Τελευταία ενημέρωση 01/10/2023).
  5. Μαθήματα Ζ' Εξαμήνου - Ειδικότητες (PDF: 686Kb), (Τελευταία ενημέρωση 01/10/2023).
  6. Μαθήματα Επιλογής Ε' & Ζ' Εξαμήνου (PDF: 735Kb), (Τελευταία ενημέρωση 01/10/2023).

Σημείωση: Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου για όλα τα έτη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4/9/2023.