Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξεταστικής Σεπτέμβριος 2023

Pin It

Εξετάσεις των φοιτητών/τριών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. που προέρχονται από πληγείσες περιοχές

Εξάμηνο Δευτέρα 
25/09/2023
Τρίτη 
26/09/2023
Τετάρτη 
27/09/2023
Πέμπτη 
28/09/2023
Παρασκευή
29/09/2023
Α΄ Κλασικός Αθλητισμός (Ν112)
Ώρα 09:00 – 10:00
Καλαθοσφαίριση (Ν113)
Ώρα 09:00 – 10:00
Κοινωνιολογία του Αθλητισμού (Ν115)
Ώρα 09:00 – 11:00
Φυσιολογία (Ν117)
Ώρα 09:00 – 11:00
 
Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή (Ν119)
Ώρα 12:30 – 13:30
Παιδαγωγικά (Ν118)
Ώρα 10:00 – 12:00
B΄ Ψυχολογία (Ν125)
Ώρα 11:00 – 12:00
  Κινητική Μάθηση (Ν128)
Ώρα 9:00 – 11:00
Χειροσφαίριση (Ν133)
Ώρα 10:00 – 11:00
Εμβιομηχανική (Ν127)
Ώρα 11:00 – 13:00
Φυσική Αγωγή  στην Προσχολική Ηλικία (Ν124)
Ώρα 11:00 – 13:00
Γ΄ Pilates (N064)
Ώρα 10:00 – 11:00
Εργοφυσιολογία (Ν136)
Ώρα 09:00 – 11:00
Ποδόσφαιρο (Ν131)
Ώρα 10:00 – 11:00
Προπονητική (Ν147)
Ώρα 11:00 – 13:00
 
Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή (Ν034)
Ώρα 11:00 – 13:00
Εισαγωγή στον Παραδοσιακό Χορό (Ν135)
Ώρα 10:00 – 11:00
Δ΄ Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης (Ν148)
Ώρα 10:00 – 12:00
  Διδακτική του Ποδοσφαίρου (Ν141)
Ώρα 11:00 – 12:00
   
Ε΄   Racket Ball – Squash (N057)
Ώρα 12:00 – 13:00
     


Οι εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων θα γίνουν στο Μικρό Αμφιθέατρο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος