Προσβασιμότητα, Δικτύωση και Φοιτητο-κεντρικές Σπουδές: Η συμβολή της Δο.Συ.Π. στην κοινότητα του Δ.Π.Θ. 5 χρόνια Μετά…

Pin It

Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (Δο.Συ.Π.) του Δ.Π.Θ. οργανώνει ημερίδα με τίτλο: «Προσβασιμότητα, Δικτύωση και Φοιτητο-κεντρικές Σπουδές: Η συμβολή της Δο.Συ.Π. στην κοινότητα του Δ.Π.Θ. 5 χρόνια Μετά…», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου στο διάστημα 16.00 - 20.00, στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής, με αφορμή τη λήξη της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5049108.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους φοιτητές.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://dosyp.duth.gr/conference_dosyp_sep_2023/

Από τη Δο.Συ.Π. του Δ.Π.Θ.