Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην κοσμητεία της Σ.ΕΦ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Pin It

Κουφού Νερατζούλα, μέλος Ε.Ε.Π. ως τακτική εκπρόσωπος, με ετήσια θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024

Καζαντζής Χρήστος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π., ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος, με ετήσια θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024