Εκπρόσωποι μελών Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη συνέλευση της Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Pin It

I. Εκπρόσωποι μελών Ε.Ε.Π.
Κουφού Νερατζούλα, ως τακτική εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π. με ετήσια θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024

II. Εκπρόσωποι μελών Ε.ΔΙ.Π.
Γιαννούση Μαρία, ως τακτική εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. με ετήσια θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024

III. Εκπρόσωποι μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Καζαντζής Χρήστος, ως τακτικός εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Κάλτσος Αθανάσιος, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. με ετήσια θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024