Υποτροφίες της Κυβέρνησης του Μεξικού έτους 2023

Pin It

Διά του παρόντος ανακοινώνεται ότι η Κυβέρνηση του Μεξικού χορηγεί υποτροφίες σε πολίτες άλλων κρατών.

Πληροφορίες για τους όρους χορήγησης των υποτροφιών δίνονται στον σύνδεσμο: http://bit.ly/1rN8aOO

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://sigca.sre.gob.mx/login και η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 21η Ιουλίου 2023 και 3:00 μ.μ. ώρα Μεξικού.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι 11 Αυγούστου 2023 το αργότερο.

Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αρμοδιότητα για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες πέραν αυτών που αναφέρονται στους αναγραφόμενους συνδέσμους.