Τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων του Δ.Π.Μ.Σ. «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» και του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή»

Pin It

Η τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων που διοργανώνει η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για τους απόφοιτους

  1. του Δ.Π.Μ.Σ. «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» (από 01/09/2020 έως και 31/08/2022) και
  2. του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» (από 01/09/2021 έως και 31/08/2022) και

θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00 στο Αμφιθέατρο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΡΙΕΛΛΗΣ» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Πανεπιστημιούπολη).

Όσοι από τους ανωτέρω επιθυμούν να λάβουν μέρος στη τελετή θα πρέπει μέχρι 05/06/2023 να στείλουν με e-mail Δήλωση-Επιβεβαίωση συμμετοχής:

  1. Δήλωση - Επιβεβαίωση συμμετοχής του Δ.Π.Μ.Σ. «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» (.docx: 47Kb).
  2. Δήλωση - Επιβεβαίωση συμμετοχής του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» (.docx: 57Kb).

Επισημάνσεις:

  • Οι συμμετέχοντες στην τελετή οφείλουν να προσέλθουν πριν την έναρξη της τελετής για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ταυτοποίησης (ΩΡΑ προσέλευσης 13:00 -13:30). Η είσοδος στο Αμφιθέατρο θα είναι σταδιακή, με τον συντονισμό της ροής από το προσωπικό.
  • Στην τελετή απονομής θα υπάρχει περιορισμένη επαγγελματική φωτογραφική κάλυψη.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ εντός του Αμφιθεάτρου και του κτιρίου (Αίθριο) οι κόρνες αερίου ή χειροκίνητες, η ρίψη κομφετί και γενικά η χρήση κάθε αντικειμένου, που είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των παρισταμένων (κίνδυνος πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος κλπ.), προκαλεί ενόχληση, και γενικά παρεμποδίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της Τελετής Απονομής και αντίκειται στην οφειλόμενη ακαδημαϊκή ευπρέπεια.