Ενημέρωση για διεξαγωγή επιμορφωτικού προγράμματος για τους φοιτητές του Δ.Π.Θ.

Pin It

Η ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων της Πράξης «Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, έχει καταρτίσει πρόγραμμα επιμόρφωσης των εμπλεκόμενων σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας του ΔΠΘ πάνω σε θέματα διασφάλισης ποιότητας.

Ειδικότερα, στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε αναρτημένη την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης φοιτητών του ΔΠΘ.

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλώ κάντε κλικ εδώ (PDF: 250Kb).


Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Μαρσίδου Σοφία
Τηλ. 2531039097 (εσωτ: 74097)