Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω της διεξαγωγής Βουλευτικών εκλογών (Μαΐου 2023)

Pin It

Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι την 21η Μαΐου 2023 θα διεξαχθούν Βουλευτικές εκλογές, οπότε κρίνεται αναγκαία η αναστολή του εκπαιδευτικού έργου και ύστερα από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε, λόγω των εκλογών που θα διεξαχθούν, την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου από την Παρασκευή 19 έως και τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 (Απόφαση, 2/87/3-4-2023).