Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus+ για το 2023-2024

Pin It

Το πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές, παρέχοντας σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς – υποψήφιους διδάκτορες) τη δυνατότητα να μετακινηθούν για σπουδές σε Πανεπιστήμια διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία έχει συναφθεί διμερής συμφωνία.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχουν εγκριθεί θέσεις κινητικότητας για σπουδές και για το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Για τη μετακίνηση παρέχεται επιχορήγηση η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό.