Επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023

Pin It

Απόφαση Συνέλευσης Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (αριθ. συνεδρίασης 4/8-2-2023)

Μάθημα Επιλεγείς/Επιλεγείσα – Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης
Διαπολιτισμικές πρακτικές στο σχολείο και στη Φυσική Αγωγή –Ν102 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/24542/1609/21-12-2022
Άσκηση και Τρίτη Ηλικία – Ν337 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/25978/1727/9-1-2023