Προσωρινά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ για το ακαδ. έτος 2022-2023

Pin It

epanek

Σήμερα, 16/12/2022, στην Κομοτηνή η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης που ορίστηκε από την υπ’ αριθ.576 Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις 28- 06-2022 αποτελούμενη από τους:

  • Γιαννακού Ερασμία, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Μπεμπέτσο Ευάγγελο, Καθηγητής
  • Μπερμπερίδου Φανή, μέλος ΕΕΠ

έλαβε υπόψη τα κάτωθι:

  • Τα κριτήρια που θεσπίστηκαν με την υπ’ αριθ. 576/28-06-2022 απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος,
  • Την ανακοίνωση για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450, κατά το χρονικό διάστημα από 01/12/2022 έως 11/12/2022, η οποία αναρτήθηκε τόσο στην ιστοσελίδα του Τμήματος όσο και στου γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ,

Και αποφάσισε να ανακοινώσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης όπως:

Α/Α Αριθμός αίτησης 1ο κριτήριο 2ο κριτήριο 3ο κριτήριο Συνολικά Μόρια Κατάταξη
1 111127041 91,9 10 0 101,9 1ος
2 111126830 86,3 10 0 96,3 2ος
3 111127026 85,5 10 0 95,5 3ος
4 111126973 84,8 10 0 94,8 4ος
5 111126993 86,1 8,5 0 94,6 5ος
6 111126793 84,6 10 0 94,6 6ος
7 111124280 84,5 10 0 94,5 7ος
8 111127110 84,4 10 0 94,4 8ος
9 111126953 84,4 10 0 94,4 9ος
10 111126842 83,6 10 0 93,6 10ος
11 111126846 83,4 10 0 93,4 11ος
12 111125449 83,2 10 0 93,2 12ος
13 111126975 82,5 10 0 92,5 13ος
14 111127008 82,5 10 0 92,5 14ος
15 111127065 82,1 10 0 92,1 15ος
16 111126824 81,5 10 0 91,5 16ος
17 111126946 82,9 8,5 0 91,4 17ος
18 111127091 81,4 10 0 91,4 18ος
19 111126879 81,3 10 0 91,3 19ος
20 111127036 81,3 10 0 91,3 20ος
21 111126902 81,2 10 0 91,2 21ος
22 111127074 81,2 10 0 91,2 22ος
23 111127085 81,1 9,2 0 90,3 23ος
24 111126892 80,9 9,2 0 90,1 24ος
25 111127096 80,9 9,2 0 90,1 25ος
26 111126847 79,8 10 0 89,8 26ος
27 111126834 79,7 10 0 89,7 27ος
28 111126901 80,9 8,5 0 89,4 28ος
29 111127052 80,2 9,2 0 89,4 29ος
30 111126827 79,7 9,2 0 88,9 30ος
31 111124271 78,7 10 0 88,7 31ος
32 111127038 79,4 9,2 0 88,6 32ος
33 111127051 78,4 10 0 88,4 33ος
34 111126956 78,3 10 0 88,3 34ος
35 111126820 79 9,2 0 88,2 35ος
36 111127090 78,2 10 0 88,2 36ος
37 111126833 78,8 9,2 0 88 37ος
38 111126978 81,1 6,9 0 88 38ος
39 111126991 81,1 6,9 0 88 39ος
40 111126992 78,8 9,2 0 88 40ος
41 111126881 78 10 0 88 41ος
42 111124281 79,4 8,5 0 87,9 42ος
43 111127142 78,7 9,2 0 87,9 43ος
44 111126989 77,5 10 0 87,5 44ος
45 111126933 77,5 10 0 87,5 45ος
46 111126848 77,3 10 0 87,3 46ος
47 111126434 77,2 10 0 87,2 47ος
48 111126994 77 10 0 87 48ος
49 111127023 77 10 0 87 49ος
50 111124277 77,4 9,2 0 86,6 50ος
51 111127068 78 8,5 0 86,5 51ος
52 111127015 76,3 10 0 86,3 52ος
53 111124291 77,4 8,5 0 85,9 53ος
54 111126912 75,8 10 0 85,8 54ος
55 111126871 75,7 10 0 85,7 55ος
56 111126920 75,7 10 0 85,7 56ος
57 111127046 75,7 10 0 85,7 57ος
58 111127108 75,7 10 0 85,7 58ος
59 111127016 77,1 8,5 0 85,6 59ος
60 111127121 75,3 10 0 85,3 60ος
61 111126866 75,2 10 0 85,2 61ος
62 111126736 77,3 7,7 0 85 62ος
63 111126958 74,9 10 0 84,9 63ος
64 111126880 74,8 10 0 84,8 64ος
65 111126823 74,8 10 0 84,8 65ος
66 111126950 75,5 9,2 0 84,7 66ος
67 111126893 74,6 10 0 84,6 67ος
68 111127018 74,6 10 0 84,6 68ος
69 111124285 75,3 9,2 0 84,5 69ος
70 111126865 74,5 10 0 84,5 70ος
71 111126818 75,9 8,5 0 84,4 71ος
72 111126890 74,7 9,2 0 83,9 72ος
73 111126906 73,9 10 0 83,9 73ος
74 111125450 76 7,7 0 83,7 74ος
75 111126856 73,6 10 0 83,6 75ος
76 111126951 73,3 10 0 83,3 76ος
77 111127032 73,3 10 0 83,3 77ος
78 111126897 74 9,2 0 83,2 78ος
79 111126822 73,9 9,2 0 83,1 79ος
80 111127019 76,7 6,2 0 82,9 80ος
81 111126863 73,4 9,2 0 82,6 81ος
82 111126845 73,3 9,2 0 82,5 82ος
83 111126915 72,5 10 0 82,5 83ος
84 111127058 76,6 5,4 0 82 84ος
85 111126898 73,4 8,5 0 81,9 85ος
86 111126882 72,7 9,2 0 81,9 86ος
87 111126844 74,9 6,9 0 81,8 87ος
88 111127070 72,6 9,2 0 81,8 88ος
89 111127029 73,2 8,5 0 81,7 89ος
90 111127031 71,7 10 0 81,7 90ος
91 111126837 72,9 8,5 0 81,4 91ος
92 111127039 71,4 10 0 81,4 92ος
93 111126207 71,3 10 0 81,3 93ος
94 111127009 72 9,2 0 81,2 94ος
95 111126829 71,9 9,2 0 81,1 95ος
96 111126913 71,8 9,2 0 81 96ος
97 111126825 72,1 8,5 0 80,6 97ος
98 111127100 72 8,5 0 80,5 98ος
99 111126826 71,3 9,2 0 80,5 99ος
100 111126883 72,7 7,7 0 80,4 100ος
101 111126945 74,1 6,2 0 80,3 101ος
102 111126895 71,1 9,2 0 80,3 102ος
103 111127145 70,2 10 0 80,2 103ος
104 111126921 71,4 8,5 0 79,9 104ος
105 111127021 75,4 3,8 0 79,2 105ος
106 111126918 70,6 8,5 0 79,1 106ος
107 111127109 69,9 9,2 0 79,1 107ος
108 111126891 70,5 8,5 0 79 108ος
109 111126887 71,1 7,7 0 78,8 109ος
110 111126831 71,1 7,7 0 78,8 110ος
111 111127072 70,2 8,5 0 78,7 111ος
112 111127024 73,9 4,6 0 78,5 112ος
113 111127126 71,6 6,9 0 78,5 113ος
114 111127077 69,9 8,5 0 78,4 114ος
115 111127088 69,1 9,2 0 78,3 115ος
116 111126943 71,1 6,9 0 78 116ος
117 111126853 69,4 8,5 0 77,9 117ος
118 111127104 68,8 8,5 0 77,3 118ος
119 111126854 71 6,2 0 77,2 119ος
120 111126972 68,7 8,5 0 77,2 120ος
121 111126791 67,2 10 0 77,2 121ος
122 111127037 67,7 9,2 0 76,9 122ος
123 111126876 71,4 5,4 0 76,8 123ος
124 111127003 69,1 7,7 0 76,8 124ος
125 111127048 68,1 8,5 0 76,6 125ος
126 111127061 71,9 4,6 0 76,5 126ος
127 111126832 68,8 7,7 0 76,5 127ος
128 111127148 68,8 7,7 0 76,5 128ος
129 111126925 69,8 6,2 0 76 129ος
130 111127012 70,4 5,4 0 75,8 130ος
131 111126988 69,7 5,4 0 75,1 131ος
132 111127130 66,3 8,5 0 74,8 132ος
133 111126968 67,8 6,9 0 74,7 133ος
134 111126843 66,5 7,7 0 74,2 134ος
135 111127002 66,7 7 0 73,7 135ος
136 111126911 65,9 7,7 0 73,6 136ος
137 111127069 65,1 7,7 0 72,8 137ος
138 111127128 66,3 5,4 0 71,7 138ος
139 111124283 66 5,4 0 71,4 139ος
140 111127103 64,5 6,9 0 71,4 140ος
141 111127097 65,1 6,2 0 71,3 141ος
142 111126817 66,6 4,6 0 71,2 142ος
143 111126990 65,7 5,4 0 71,1 143ος
144 111127043 67,1 3,8 0 70,9 144ος
145 111127118 67,3 3,1 0 70,4 145ος
146 111126940 64,8 5,4 0 70,2 146ος
147 111127139 63,5 4,6 0 68,1 147ος


Οι κάτωθι αιτήσεις αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης, καθώς οι πρώτες 7 δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται από την πρόσκληση και η αίτηση με α/α 8 έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το αντίστοιχο μάθημα Ειδικότητας (Ν444 – Πρακτική Άσκηση Ειδικότητας Αντισφαίρισης):

Α/Α Αριθμός αίτησης 1ο κριτήριο 2ο κριτήριο 3ο κριτήριο Συνολικά Μόρια Κατάταξη
1 111126894          
2 111126754          
3 111126922          
4 111127076          
5 111124276          
6 111127050          
7 111127022          
8 111127053          


Κατά τη διάρκεια των αιτήσεων όπως ορίστηκε από την ανακοίνωση υπεβλήθησαν 155 αιτήσεις φοιτητών/τριών.

Από αυτές εμπρόθεσμες ήταν 155 και πληρούσαν τα κριτήρια 147.

Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στις θέσεις 146 έως 147 στο πίνακα κατάταξης κρίνονται ως επιλαχόντες. Σε περίπτωση αποχώρησης των επιλεγέντων φοιτητών/τριών θα κληθούν να συμμετάσχουν κατά τη σειρά κατάταξης.

Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 16-12-2022 έως 22-12-2022.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Τμήματος: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων ο προσωρινός πίνακας κατάταξης καθίσταται οριστικός και ανακοινώνεται μετά την επικύρωσή του από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης