Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2022-2023

Pin It

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185 Β΄) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 92983/Ζ1/11.6.2015 (ΦΕΚ 1329 Β΄) Υ.Α.

Τόπος διεξαγωγής: Κομοτηνή - κτίριο του ΤΕΦΑΑ (Πανεπιστημιούπολη)

Πρόγραμμα εξετάσεων 

Μάθημα Ημέρα Ώρα
Ανατομία Τρίτη 13-12-2022 10:00 – 12:00
Φυσιολογία Τρίτη 13-12-2022 12:30 – 14:30
Παιδαγωγικά Τετάρτη 14-12-2022 10:00 – 12:00


Για τη διενέργεια των εξετάσεων θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και μπλε στυλό.

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.