Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Καθηγητή

Pin It

Στο αριθ. 2441/28.09.2022 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ για τις ανάγκες της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τομέα Προπονητικής) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

  • Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης και νευρομυϊκής προσαρμογής».

ΑΔΑ: ΩΤΟΣ46ΨΖΥ1-Ξ09 Κωδικός ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 29868

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων: Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25310 39621.