Πρόγραμμα μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (Τελευταία ενημέρωση 04/10/2022)

Pin It

Για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Χειμερινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Μαθήματα Α' έτους (PDF: 786Kb) (Τελ. ενημέρωση 04/10/2022).
  2. Μαθήματα Γ' εξαμήνου - Τμήματα (PDF: 796Kb) (Τελ. ενημέρωση 29/09/2022).
  3. Μαθήματα Επιλογής Γ' εξαμήνου (PDF: 428Kb) (Τελ. ενημέρωση 29/09/2022).
  4. Μαθήματα Ε' Εξαμήνου - Ειδικότητες (PDF: 828Kb) (Τελ. ενημέρωση 04/10/2022).
  5. Μαθήματα Ζ' Εξαμήνου - Ειδικότητες (PDF: 684Kb) (Τελ. ενημέρωση 04/10/2022).
  6. Μαθήματα Επιλογής Ε' & Ζ' Εξαμήνου (PDF: 746Kb) (Τελ. ενημέρωση 29/09/2022).