(ΚΕ 82919, Α.Π. 45892/29-09-2022) Οριστικά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων

Pin It

Για να δείτε την ανάρτηση των οριστικών  αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 34266/07.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΚΥΘ46ΨΖΥ1-ΔΞ6) για το 19ο Επιστημονικό Πεδίο «Υπαίθριες δραστηριότητες» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, για το 28ο επιστημονικό πεδίο «Νεοελληνική Φιλολογία» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας  και για το 63ο Επιστημονικό Πεδίο «Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης έπειτα από εξέταση ενστάσεων  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», με MIS 5180690, παρακαλώ κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: (ΚΕ 82919, Α.Π. 45892/29-09-2022) Οριστικά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων (duth.gr)