Πρόγραμμα υποδοχής πρωτοετών φοιτητών (Δια ζώσης) ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Pin It

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

9:15 – 9:45 Υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών στον αίθριο χώρο του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - ΔΠΘ.
Κατανομή των φοιτητών σε ομάδες.

10:00 – 10:30 Τελετή Αγιασμού Έναρξης Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 από τον
Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονα
Χαιρετισμός του Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Καθηγητή Χειρουργικής κ. Αλέξανδρου Πολυχρονίδη
Χαιρετισμός του Δημάρχου Κομοτηνής κ. Ιωάννη Γκαράνη

10:30 - 10:45

Ματσούκα Ουρανία,
Συντονίστρια της Δράσης, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.

Μιχαλοπούλου Μαρία,
Αντιπρύτανης, Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ., Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.

Δούδα Ελένη,
Κοσμήτορας Σ.Ε.Φ.Α.Α., Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.

10:45 – 11:00

Γκατζίνη Ειρήνη,
Στέλεχος του Δικτύου των Γραφείων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

11:00 – 11:30 Παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών

Γούργουλης Βασίλης,
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.

11:30 – 12:00 Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους φοιτητές

Βερναδάκης Νικόλαος,
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ

12:00 – 13:15 Συγκέντρωση των φοιτητών στον αίθριο χώρο του, χωρισμός σε 4 ομάδες βάση της καρτέλας τους και ξενάγηση στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
(βιβλιοθήκη, αίθουσα Η/Υ, εργαστήρια, κολυμβητήριο, κλειστό στάδιο και ανοιχτό στάδιο).

12:30 – 13:00 Δεξιότητες φοίτησης

Μπεμπέτσος Βαγγέλης,
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.

13:00 – 13:30 Παρουσίαση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Κουρτέσης Θωμάς,
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.

13:30 – 14:00 Ο Σύμβουλος καθηγητής

Παπαδημητρίου Κατερίνα,
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.

14:00 – 14:15 Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δ.Π.Θ.

14:30 – 14:45 Εκπρόσωποι φοιτητών