Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Pin It

Το έτος 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας, φέρνοντας τους νέους και τις νέες στο προσκήνιο, για να τιμηθεί η προσφορά και η ανθεκτικότητά τους σε μια δύσκολη χρονική περίοδο.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας στοχεύει στην υποστήριξη των νέων, ώστε εκείνοι να κατανοήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προσωπική κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Η πράσινη ανάπτυξη, η ψηφιακή μετάβαση, η ενσωμάτωση των νέων στη χάραξη της πολιτικής, καθώς και η στήριξη όσων νέων ανήκουν σε ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες, αποτελούν τους βασικούς άξονες της πρωτοβουλίας αυτής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Έργου δημιούργησε την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 για τη χώρα μας. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται μέσω του συνδέσμου: www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022/ 

Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ & Ν. του ΥΠΑΙΘ, διαμέσου της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Έργου, καλεί όλα τα ΑΕΙ της χώρας να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας για τις δράσεις που διοργανώνονται, ενημερώνοντας στη συνέχεια τους φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό, καθώς και τους διοικητικούς υπαλλήλους του κάθε Ιδρύματος ή Ακαδημίας. Παράλληλα, καλούνται να προτείνουν δράσεις που θα ήθελαν να εντάξουν στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, ενημερώνοντας στη συνέχεια τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δραστηριοτήτων του European Youth Portal στον σύνδεσμο: https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
(Πληροφορίες: κα Κωνσταντίνα Πισλή: 2103443188 / Εθνική Συντονίστρια ΕΥΥ2022, κα Παπαδοπούλου Χρυσάνθη: 2103443303/ΓΓ ΕΕΚΔΒΜ&Ν και κα Γιαννακού Ελπίδα: 2103442923/ Γ.Γ.Α.Ε.).

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας φιλοδοξεί όλοι οι φοιτητές και οι νέοι/ες ηλικίας 18-29 ετών να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους δίνεται να ακουστεί η φωνή τους, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας που θα πραγματώνει τις αρχές της ισότητας, της συμπερίληψης και της συνεργασίας.