Ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης διαλέξεων διδακτορικού κύκλου σπουδών και ημερομηνία εξετάσεων 2021-2022

Pin It

Η διδασκαλία του μαθήματος Προχωρημένη Στατιστική του Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί:

  • δια Ζώσης στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π. Θράκης στην Κομοτηνή και
  • εξ αποστάσεως μέσω του e-class και του TEAMS (οδηγίες εγκατάστασης: https://itc.duth.gr/msteams/) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:
Δευτέρα Τρίτη  
28 Μαρτίου 2022 29 Μαρτίου 2022 Δια Ζώσης
09:00 -14:15 09:00 - 12:00
Δευτέρα Τρίτη  
4 Απριλίου 2022 5 Απριλίου 2022 Εξ αποστάσεως
20:00 - 23:30 20:00 - 23:30
Δευτέρα Τρίτη  
11 Απριλίου 2022 12 Απριλίου 2022 Δια Ζώσης
09:00 - 14:15 09:00 - 12:00  
Δευτέρα Τρίτη  
9 Μαΐου 2022 10 Μαΐου 2022 Εξ αποστάσεως
20:00 - 23:30 20:00 - 23:30
Δευτέρα Τρίτη  
23 Μαΐου 2022 24 Μαΐου 2022 Δια Ζώσης
09:00 - 13:30 09:00 - 12:00  

Εξετάσεις Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 ώρα 10:00 - 13:00.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του μαθήματος Προχωρημένη Στατιστική (2021-2022)
Υπεύθυνος μαθήματος – Διδάσκων: Γούργουλης Βασίλειος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Διάλεξη       ώρες ώρες
13 διαλέξεις       13 Χ 4 ώρες 52
1 Εισαγωγή Δια ζώσης Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022     09:00-14:15 7
2 One-Way ANOVA – (θεωρία-πράξη) Δια ζώσης
3 Two –Way ANOVA - (θεωρία-πράξη) Δια ζώσης
4 One-Way Repeated Measures - (θεωρία-πράξη) Δια ζώσης Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 09:00-12:00   4
Two-Way Repeated Measures - (θεωρία-πράξη) Δια ζώσης
5 Simple Regression (απλή παλινδρόμηση) (θεωρία) Εξ αποστάσεως Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 20:00 – 23:30 5
Simple Regression – dummy (κατηγορικές) (θεωρία) Εξ αποστάσεως
6 Multiple Regression (Πολλαπλή Παλινδρόμηση) (θεωρία) Εξ αποστάσεως
Non – Linear Regression (Μη γραμμική παλινδρόμηση) (θεωρία) Εξ αποστάσεως
7 Factor – Principal component (Παραγοντική ανάλυση) (θεωρία) Εξ αποστάσεως Τρίτη 5 Απριλίου 2022 20:00 – 23:30 5
8   Regression – (θεωρία-πράξη) Δια ζώσης Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 09:00-14:15 7
9 Factor – (θεωρία-πράξη) Δια ζώσης Τρίτη 12 Απριλίου 2022 09:00-12:00 4
10 Cluster (Ανάλυση ταξινόμησης) (θεωρία) Εξ αποστάσεως Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 20:00 – 23:30 5
11 Discriminant (Ανάλυση διακριτότητας) (θεωρία) Εξ αποστάσεως Τρίτη 10 Μαΐου 2022 20:00 – 23:30 5
12 Cluster - Discriminant – (θεωρία-πράξη) Δια ζώσης Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 09:00-13:30 6
13 Επανάληψη – (θεωρία-πράξη) Δια ζώσης Τρίτη 24 Μαΐου 2022 09:00-12:00 4
  Εξετάσεις Δια ζώσης Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 10:00-13:00  

Διάρκεια διδακτικής ώρας: 45 min