Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση πλαστικού δαπέδου»

Pin It

Για να δείτε την "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση πλαστικού δαπέδου»" παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των τεχνικών χαρακτηριστικών (PDF: 65Kb).
  2. του έντυπου προσφοράς για την προμήθεια «Αντικατάσταση πλαστικού δαπέδου» (DOCX: 17Kb).